Whatsapp

TERMENI SI CONDITII – Provocarea Fellowes

Site-ul www.dpap.ro, denumit în continuare dpap.ro, este administrat de S.C. Biro Media Trading S.R.L, cu sediul social în Bucuresti, Bd. Timișoara, nr. 84, sector 6, capital social 434.000 lei, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/2286/1992, având Codul Unic de Înregistrare RO447220 și următoarele conturi bancare: RO51VBBU2511UN0320182701 la VOLKSBANK și RO23RNCB0071011427090001 la BCR.
S.C. Biro Media Trading S.R.L este denumită în continuare Depozitul de Papetărie. Marca Depozitul de Papetărie este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci cu numărul 105193. 

Prezentul document stabilește termenii și condițiile în care puteți participa la campania magazinului online dpap.ro. De asemenea, accesul pe site-ul anterior menționat se va face sub autoritatea termenilor și condițiilor prezentate în sectiunea Termeni Generali.
Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca utilizator, achiziționarea produselor din gama oferită pe site si participarea la campania Provocarea Fellowes presupun implicit acceptarea tacită și fără rezerve a acestor termeni și condiții, precum și a Termenilor Generali, cu toate consecințele care reies din acestea.

Utilizarea site-ului se va face cu scopul de a vizualiza produsele și informațiile despre acestea și despre magazin, precum și de a crea un cont care să servească la achiziționarea produselor dorite. Utilizarea site-ului în alte scopuri decât cele menționate este interzisă.

Depozitul de Papetărie poate aduce în orice moment modificări asupra conținutului site-ului dpap.ro, modificări de structură și accesibilitate, poate sista furnizarea informațiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil și fără a acorda vreo notificare către utilizatori sau către terțe persoane. De asemenea, Depozitul de Papetărie poate limita accesul la anumite părți din site, la anumite facilități / frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări și fără vreo răspundere. 

DEFINIȚII
Depozitul de Papetărie, prin intermediul magazinului online dpap.ro, intitulat generic „site", este denumit „Organizator", iar produsele, textele și pozele de pe site-ul magazinului sunt denumite „conținut".
Depozitul de Papetărie permite accesul la site și implicit la conținutul site-ului atât vizitatorilor, cât și utilizatorilor. Prin termenul „Vizitator" al site-ului se înțelege orice persoana fizica sau juridica ce va avea acces liber la site. Prin termenul "Utilizator" al site-ului se înțelege orice „Vizitator" care se înregistrează ca „Utilizator" prin completarea unui formular de înregistrare, care îi va folosi la realizarea de comenzi de produse de pe site.
dpap.ro nu este un site pentru revânzători. 

OBIECTUL CAMPANIEI
Depozitul de Papetărie
rambursează diferența dintre prețul pe care un client l-a plătit pentru orice echipament si accesoriu marca Fellowes si prețul practicat de alt magazin online având același obiect de activitate, pentru exact același produs vândut în condiții perfect similare.

MECANISMUL CAMPANIEI
1. Utilizatorul achiziționează din magazinul online dpap.ro orice produs marca Fellowes
2. Găsește o ofertă mai bună la un alt magazin online care respectă condițiile specificate în capitolul “Magazinele acceptate”. Oferta trebuie să vizeze același produs, aceeași marcă, același cod de produs și aceleași condiții de comercializare. Oferta avantajoasă trebuie să fie valabilă mai mult de 5 zile calendaristice consecutive pe acel site.
3. Utilizatorul trimite pe adresa adipopa@depozituldepapetarie.ro informații complete cu privire la achiziția din magazinul online dpap.ro si linkul către oferta mai avantajoasă.
4. Organizatorul îi generează acestuia un voucher de o valoare egală cu diferența dintre prețul plătit de utilizator în magazinul organizatorului și prețul din oferta mai avantajoasă descoperită de client.
5. Clientul utilizează voucherul nu mai târziu de 30 de zile de la data expedierii acestuia de către Organizator pentru o comandă de o valoare care să depășească cu minim 50% valoare voucherului primit.

MAGAZINELE ACCEPTATE
Un client poate revendica diferența dintre prețul plătit sau care urmează să fie plătit și prețul din alt magazin online doar dacă acel magazin întrunește următoarele condiții:
1. Are același obiect de activitate ca Depozitul de Papetărie
2. Își desfășoară activitatea pe teritoriul României

PRODUSELE PARTICIPANTE
Produsele participante la campania Provocarea Fellowes sunt toate produsele marca Fellowes disponibile în magazinul online al Depozitului de Papetărie și care poartă marcajul specific campaniei.

CONDIȚII DE ELIBILITATE
Utilizatorul trebuie să facă dovada cumpărării unui produs marca Fellowes din magazinul online Depozitul de Papetărie nu mai târziu de 30 de zile după aceasta și să trimită un mail la adresa: adipopa@depozituldepapetarie.ro care să conțină: numele complet, codul comenzii de pe Depozitul de Papetărie, codul produsului achiziționat si hyperlinkul către produsul oferit la un preț mai avantajos. Produsul cu care se face comparația trebuie să fie perfect identic.
Perfect identic înseamnă: să aparțină aceluiași producător, să fie același model, să aibă același cod de produs și să fie vândut în aceleași condiții de comercializare.

Aceleași condiții de comercializare înseamnă: aceeași finanțare (cash/rate) și aceleași servicii asociate (garanție, livrare și toate celelalte condiții care au însoțit produsul achiziționat de pe dpap.ro).

VOUCHERUL OFERIT
Valoarea voucherului oferit în urma campaniei va avea o valoare egală cu diferența dintre prețul plătit pentru un produs Fellowes achiziționat din magazinul online dpap.ro și prețul practicat de un alt magazin online care întrunește condițiile precizate la capitolul “Magazine Acceptate”.
Valabilitatea voucherului este de 30 de zile de la data emiterii. Pentru a putea fi validat, voucherul trebuie să fie aplicat unei comenzi care să depășească cu 50% valoarea voucherului. 

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR PERSONALE
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC BIRO MEDIA TRADING SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este furnizarea de bunuri și servicii, iar dpap.ro garantează că nu le va folosi sau prelucra în alte scopuri fără consimțământul dumneavoastră.
Site-ul dpap.ro este înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu Numărul de Registru: 200110706088.
Depozitul de Papetărie se angajează sa nu facă spam.
Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare emiterii facturilor pentru bunurile livrate / serviciile prestate. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea livrării.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Dacă unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra contului și parolei asociate accesului la serviciile site-ului, conditionate de logare. În cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane, Depozitul de Papetărie nu își asumă nicio responsabilitate față de consecințele ce pot apărea. Dacă utilizatorul constată o utilizare neautorizată a contului său, trebuie să anunțe Furnizorul în cel mai scurt timp.  

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚILOR
Depozitul de Papetărie nu oferă nicio garanție că produsele comandate de pe dpap.ro vor satisface toate dorințele utilizatorului cu privire la produsele comandate.
Depozitul de Papetărie nu oferă nicio garanție cu privire la funcționarea site-ului sau corectitudinea informațiilor prezentate în cadrul acestuia. Totuși, dpap.ro se preocupă să actualizeze informațiile, astfel încât, cât mai puține erori de orice tip să apară.

FRAUDA
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului dpap.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.dpap.ro și va face obiectul unei plângeri penale la organele de poliție, împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt. 

DISPOZIȚII FINALE
Depozitul de Papetărie are dreptul de a modifica aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.
Orice litigiu apărut între clienți și Furnizor va fi rezolvat prin cale amiabilă. Dacă aveți probleme legate de o comandă, de produse, de livrare sau de orice altă natură, puteți lua legătura cu persoana de contact responsabilă cu concilierea, Adrian Popa, prin e-mail, adipopa@depozituldepapetarie.ro, sau telefonic, 0723.216.347.
În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române, conform legislației în vigoare.